Privacyverklaring

The African Spirit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.africanspirit.nl

Naomi Lonwijk is de functionaris gegevensbescherming van The African Spirit.
Ze is te bereiken via info@africanspirit.nl of 06-21588514.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The African Spirit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor – en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de gegevens over de uitgevoerde behandelingen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The African Spirit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Ter verslaglegging van uw behandelingstraject.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

The African Spirit neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder daar een mens (een medewerker van The African Spirit) tussen zit. The African Spirit gebruikt  de systemen van Windows beveiliging om uw gegevens op een veilige manier te bewaren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The African Spirit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens bewaren

The African Spirit verstrekt uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The African Spirit maakt gebruik van cookies om website werkend te maken.

De cookies:

 • Cookie voor de functionaliteit van de website
  (noodzakelijke cookie)
 • Cookie voor Google Analytics
 • Cookie voor de cookiemelding

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  The African Spirit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@theafricanspirit.nl.

icoon-wit